ஆறுபடை முருகனைத் தரிசிப்பதன் சிறப்பு ..

றுபடை முருகனைத் தரிசிப்பதன் சிறப்பு ..

றுபடை வீடுகளில் குடி கொண்டு இருக்கும் முருகப் பெருமானை வழிபடுவதன் மூலம் நாம் அடையும் சிறப்புப் பலன்கள் குறித்த முகநூல் பதிவு

1. திருப்பரங்குன்றம் : இங்கு பரம்பொருளை வழிபட்டால் திருமணம் நடைபெறும்.

2. திருச்சீரலைவாய் (திருச்செந்தூர்): இங்கு முருகப்பெருமானைக் கடலில் நீராடி பின் வழிபடுதல் நல்லது. வியாதி, பகை ஆகியவை நீங்கும். மனம் தெளிவு பெறும்.

3. திரு ஆவினன்குடி (பழனி): ஞானப்பழமாக இருக்கின்ற முருகப்பெருமானை (பழனிì ஆண்டவரை) வழிபட்டால் தெளிந்த ஞானம் கிடைக்கும்.

4. சுவாமிமலை (திருவேரகம்): தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த முருகப்பெருமானை இங்கு வழிபட்டால் ஞானம், சுகவாழ்வு, மகிழ்வு ஆகியன பெறலாம்.

5. திருத்தணிகை (குன்று தோராடல்): குன்றிலே குடியிருக்கின்ற திருத்தணிகை (திருத்தணி முருகன்) முருகனை வழிபட்டால் மனதிலிருக்கும் கோபம் (சினம்) முழுமையாக நீங்கும்.

6. பழமுதிர்சோலை : இங்குள்ள முருகனை வழிபட்டால் பொன், பொருள், வருமானம் பெருகும். அங்குள்ள சுனை (சிறு அருவி)யில் நீராடுதல் மிகவும் சிறப்பு….