இன்று : ஜனவரி 21

download (1)

 

லெனின் நினைவு நாள்(1924)

ரஷ்ய சோசலிசக் குடியரசின் நிர்வாகத் தலைவராக விளங்கிய விளாடிமிர் லெனின் நினைவு நாள் – மாபெரும் அக்டோபர் புரட்சிக்கு தலைமையேற்று நடத்தி ஜார் ஆட்சியை தூக்கியெறிந்து ரஷ்யாவில் பொதுவுடமை ஆட்சியை நிறுவுவதற்குக் காரணமாக இருந்த அரசியல் தலைவர் லெனின்.

இவருடைய இயற்பெயர் விளாடிமிர் இலியீச் உலியானாவ். ஆனால், இவருடைய புனை பெயரான “லெனின்” என்ற பெயரிலேயே அறியப்பட்டார்.  கார்ல் மார்க்சின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை நடைமுறை செயற்படுத்தினார்.

லெனின் தனது 54-ம் வயதில் 1924-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 21-ஆம் நாள் மூளை நரம்பு வெடித்து மரணமடைந்தார் அவருடைய உடல் தைலமூட்டி மாஸ்கோவிலுள்ள செஞ்சதுக்கத்தில் ஒரு அழகான கல்லறையில் வைக்கப் பெற்றது. அந்த உடல் இன்றும் அழியாமல் உள்ளது. அதனை இன்றும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நாள்தோறும் பார்த்து மரியாதை செலுத்தி வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.