இன்றைய காட்சிப்படம் – உங்கள் பத்திரிக்கை.காம் -இல் 

புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வமாக இருப்பவரா? அப்படியெனில் உங்களுக்குத்தான் இந்த வாய்ப்பு.

ஆயிரம் வார்த்தைகளை விட ஒரு புகைப்படம் ஒரு கருத்தினை சொல்லிவிடும் என்பது நம்மிடையே சொல்லப்படும் ஒரு வழக்கு. இதை வழக்கைத்தான் நாம் பின்பற்றப்போகிறோம்.

நீங்கள் எடுக்கும் புகைப்படம் ஏதேனும் ஒரு கருத்தை வலியுறுத்துகிறதா? அல்லது ஒரு காட்சியை நினைவுறுத்துகிறதா? உடனே எங்களுக்கு அந்த புகைப்படத்தினை அனுப்புங்கள்.

பத்திரிக்கை.காம் ல் வரும் இன்றைய காட்சிப்படம் பிரிவில், உங்கள் படங்கள், உங்கள் பெயருடன் இடம்பெறும். 10 லட்சம் பார்வையாளர்களுக்கும் மேல்கொண்ட பத்திரிக்கை.காம் உங்கள் திறமையை வெ ளிப்படுத்திட தயாராக உள்ளது. ஆர்வமுடன் இருப்பவர்கள் உங்கள் புகைப்படங்களை அனுப்பலாம்

contact(at)patrikai.com மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்கள் படங்களை அனுப்பலாம்

கார்ட்டூன் கேலரி