ஏரியே வெல்லும் :எஸ்.வி. சேகரின் மழைக்கவிதை

நடிகர் எஸ்வி. சேகர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் எழுதியுள்ள மழைக்கவிதை இது:

 

ஏரியின் வாழ்வுதனை
பிளாட்டுகள் கவ்வும்
இறுதியில் ஏரியே வெல்லும்

Leave a Reply

Your email address will not be published.