--

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ராமச்சந்திரன் முன்னிலை. அதிமுக வேட்பாளர் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் பின்னடைவு