சபரிமலையில் 18 படிகள் உள்ள காரணம் என்ன?

சபரிமலையில் 18 படிகள்  : காரணம் என்ன?

சபரிமலையில் 18 படிகள் அமைந்திருப்பதன் காரணம் குறித்த என் ஐயப்பன் ஏழைப் பங்காளன் முகநூல் பக்க பதிவு

18 படிகள் என்பது சபரிமலை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள 18 மலைகளைக் குறிக்கின்றன. இவை பொன்னம்பலமேடு, கவுடன்மலை, நாகமலை, சுந்தரமலை, சிட்டம்பலமலை, கல்கிமலை, மாதங்கமலை, யலதுமலை, ஸ்ரீபடமலை, தேவர்மலை, நிலக்கல்மலை, தலப்பரமலை, நீலிமலை, கரிமலை, புத்துசெர்மலை,  கலகெட்டிமலை, இஞ்சிப்பாரைமலை மற்றும் சபரிமலை.  ஆகியவை ஆகும்.

 

பதினெட்டு என்பது இயற்கையின் ஆன்மாவுக்குள் நுழைவதற்கான குறியீடு எண்ணாகக் கருதப்படுகிறது. வேத யுகத்தில் 18 இன் முக்கியத்துவத்தைக் காணலாம். பிரம்மாவால் பாதுகாக்கப்படுவதாக நம்பப்படும் முதல் வேதத்தில் 18 அத்தியாயங்கள் இருந்தன.  பின்னர், வேத வியாசர் அதைப் பிரித்து ரிக்வேதம், யஜூர் வேதம், சாம வேதம் மற்றும் அதர்வண வேதம் ஆகிய நான்கு வேதங்களை உருவாக்கினார்.

 

இந்த வேதங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் 18 அத்தியாயங்கள் இருந்தன. வேத வியாசர் 18 புராணங்களையும் 18 உப-புராணங்களையும் எழுதினார். பகவத் கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன, குருக்ஷேத்ரா போர் 18 நாட்கள் நீடித்தது.  இவ்வாறு 18 என்னும் எண் இந்து மதத்துக்கு இன்றியமையாத ஒரு எண்ணாக உள்ளது.

மேலே கூறிய தகவல்கள் அனைத்தும் இதிகாசங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும்.

கார்ட்டூன் கேலரி