சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – வினையும் விதியும்

subavee1

 

You may have missed