சென்னை மாநகராட்சி, “பெரு நகர சென்னை மாநகராட்சி” வித்தியாசம் இதுதானாம்!

12650925_1143926682298955_5943880170889651522_n

 

 

சென்னை மாநகராட்சி,  “பெரு நகர சென்னை மாநகராட்சி”  ஆகிவிட்டதாக தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது அல்லவா?

இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசத்தைச் சொல்கிறார் அரங்கன்தமிழ்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.