Random image

செ.கு. தமிழரசன் நீக்கம்

FotorCreated3333

 

செ.கு. தமிழரசன் இந்திய குடியரசு கட்சியிலிருந்து நீக்கம் . சென்னையில் அகில இந்திய தலைவர் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் அறிவிப்பு.

 

You may have missed