தில்லி சென்னை விமான வெடிகுண்டு மிரட்டல்

CeJmeUjUIAAkOs2

ஜெட் ஏர்வேஸ்  தில்லி சென்னை விமான வெடிகுண்டு மிரட்டல் பிறகு இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் உள்ளது.