நெட்டிசன்: சீமான் – அருணன்

w

சீமான், சீமான் போல் நடந்து கொண்டார். ஆனால் அருணன், அருணன் போல் நடந்துகொள்ளவில்லையே என்பது தான் எனது வருத்தம்.

  • Bharathi Subbarayan

Leave a Reply

Your email address will not be published.