ஶ்ரீரங்கம் பெருமாளுக்கு இராப்பத்து ஏகாந்த வீணை இசைத்தல்.

ஶ்ரீரங்கம் பெருமாளுக்கு வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, இராப்பத்து ஏகாந்த வீணை இசைத்தல்.

கார்ட்டூன் கேலரி