ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தமிழக மக்களும் பங்கு பெறுவது கடமை – கமல்ஹாசன்

https://www.youtube.com/watch?v=J4NnOR8muCw