10, 11, 12-ம் வகுப்பு ஆண்டு பொதுத்தேர்வு: அட்டவணை வெளியீடு

சென்னை,

மிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு, 11ம் வகுப்பு, 12ம் வகுப்பு ஆண்டு பொதுத்தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.

இந்த ஆண்டு முதல் பிளஸ்1-க்கும் பொதுத்தேர்வு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கான கால அட்டவணையை தமிழக தேர்வுத்துறை இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் தற்போது அரையாண்டு தேர்வுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், முழு ஆண்டுத் தேர்வுக்கான தேதிகளையும் தேர்வுதுறை இயக்குனரகம் அறிவித்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள ஆண்டு தேர்வுக்கான விவரங்கள கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி

10-ம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வுகள் 2018ம் ஆண்டு  மார்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 20-ம் தேதி வரையிலும்,

11-ம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வுகள் 2018ம் ஆண்டு  மார்ச் 7 முதல் ஏப்ரல் 16-ம் தேதி வரையிலும்,

12-ம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வுகள் 2018ம் ஆண்டு  மார்ச் 1 முதல் ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. (10ம் வகுப்பு) ஆண்டு தேர்வு அட்டவணை:

16.03.18 – தமிழ் முதல் தாள்
21.03.18 – தமிழ் இரண்டாம் தாள்
28.03.18 – ஆங்கிலம் முதல் தாள்
04.04.18 – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
10.04.18 – கணிதம்
12.04.18 – மொழி (விருப்பத் தேர்வு).
17.04.18 –  அறிவியல்
20.04.18 – சமூக அறிவியல்

+1 தேர்வு அட்டவணை விபரம்:

07.03.18 – தமிழ் முதல் தாள்
08.03.18 – தமிழ் இரண்டாம் தாள்
13.03.18 – ஆங்கிலம் முதல் தாள்
14.03.18 – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
20.03.18 – கணிதம் / விலங்கியல் /  நுண்ணுயிரியியல் / ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்
23.03.18 – வணிகவியல் /  மனையியல் / புவியியல்
27.03.18 – இயற்பியல் / பொருளியல்
03.04.18 – வேதியியல் / கணக்குப் பதிவியல்
13.04.18 – தகவல் தொடர்பு ஆங்கிலம் (கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ்) / இந்திய கலாச்சாரம் / கணிப்பொறி அறிவியல் / உயிர் வேதியியல் / மேம்படுத்தப்பட்ட மொழிப்பாடம் (அட்வான்ஸ்ட் லாங்க்வேஜ் -தமிழ்)
16.04.18 – அரசியல் அறிவியல் /  செவிலியர் கல்வி (பொது) / புள்ளியியல்/ தொழில் கல்வி தியரி

+2 தேர்வு அட்டவணை விபரம்:

01.03.18 – தமிழ் முதல் தாள்
02.03.18 – தமிழ் இரண்டாம் தாள்
05.03.18 – ஆங்கிலம் முதல் தாள்
06.03.18 – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
09.03.18 – வணிகவியல் /  மனையியல் / புவியியல்
12.03.18 – கணிதம் / விலங்கியல் /  நுண்ணுயிரியியல் / ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்
15.03.18 – அரசியல் அறிவியல் /  செவிலியர் கல்வி (பொது) / புள்ளியியல்/ தொழிற்கல்வி தியரி
19.03.18 – இயற்பியல் / பொருளியல்
26.03.18 – வேதியியல் / கணக்குப் பதிவியல்
02.04.18 – உயிரியல் / வரலாறு / தாவரவியல் / வணிக கணிதம்
06.04.18 – தகவல் தொடர்பு ஆங்கிலம் (கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ்) / இந்திய கலாச்சாரம் / கணிப்பொறி அறிவியல் / உயிர் வேதியியல் / மேம்படுத்தப்பட்ட மொழிப்பாடம் (அட்வான்ஸ்ட் லாங்க்வேஜ் -தமிழ்)