மேற்கத்திய இசை மற்றும் இந்திய பாரம்பரிய இசையையும் இணைத்து ஏதும் நிகழ்ச்சி செய்யும் திட்டம் உள்ளதா?

மேற்கத்திய இசை மற்றும் இந்திய பாரம்பரிய இசையையும் இணைத்து ஏதும் நிகழ்ச்சி செய்யும் திட்டம் உள்ளதா?

இது வரை இது நடக்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன். இரு மாறுபட்ட கலாச்சார இசை இணைந்து நடத்துவற்காக வழி இருப்பதாக உணர்கிறேன். ஒவ்வொரு கலாச்சார பாடகர்களும், அவர்கள் சார்ந்த கலாச்சார இசையை மிகவும் மதிக்கிறார்கள். எனினும் இது போன்ற மாறுபட்ட இசை நிகழ்ச்சிகள் வெளி வர வேண்டும் என நினைக்கிறேன். இதில் நான் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். பல வித்தியாசமான இசைகள் வர வேண்டும் என்பதே விருப்பம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may have missed