1978 ல் பணத்தை மாற்ற வரிசையில் நின்றவர்கள்..!

--

நெட்டிசன்:

குங்குமம் சுந்தரராஜன் ( Kungumam Sundararajan) அவர்களின் முகநூல் பதிவு:

1978 ல் பணத்தை மாற்ற வரிசையில் நின்றவர்களின் முகங்களில் மகிழ்ச்சி…

0