தெலுங்கானா உள்ளாட்சி தேர்தல் ஆலோசனை கூட்டத்தில் காங்கிரசாரிடையே மோதல்…