குமரியில் அண்ணாசிலை அவமதிப்பு… துணைமுதல்வர் ஓபிஎஸ் எச்சரிக்கை