ஆரணி தொகுதி – 2.50 மணி நிலவரம்

ஆரணி

ஆரணி தொகுதி மதியம் 2.50 மணி வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம்

விஷ்ணுபிரசாத் – காங்கிரஸ் – 470965

ஏழுமலை – அதிமும – 304296

தமிழரசி – நாம் தமிழர் – 24892

ஷாஜி – மநீம – 11305

செந்தமிழன் – அமமுக – 36624