நீர்மூழ்கி கப்பல் திட்டம் முற்றுபெறாததால் ஆஸ்திரேலியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வருத்தம்

சிட்னி: 

ஸ்திரேலியாவின் பாதுகாப்பு மந்திரி லிண்டா ரெனால்ட்ஸ், நாட்டின் புதிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களைக் கட்டத் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரெஞ்சு நிறுவனத்தின் மீது தனது விரக்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

டிசி என்எஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட கடற்படை குழு கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு 50 பில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டாலர்களுக்கு 12 புதிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை கட்டும் ஒப்பந்தத்தை பிரெஞ்சு நிறுவனத்திற்கு வழங்கியது, அது தற்போது 90 பில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் ஆக மாறியுள்ளதாக பிரெஞ்சு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் 60 சதவீதம் ஆஸ்திரேலிய சப்ளையர்களுக்காக செலவிடப்படும் என்றும் கடற்படை குழு உறுதியளித்தது.

ஆனால் இந்த ஒப்பந்தம் முழுமையாக முடிவடையாததால், நான் விரக்தியடைந்துள்ளேன். பிரெஞ்சு கடற்படைக் குழுவால் பாதுகாப்புடன் இந்த ஒப்பந்தத்தை இன்னும் முடிக்க முடியவில்லை என்பதில் நான் மிகவும் ஏமாற்றமடைகிறேன். என்று ஆஸ்திரேலியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் லிண்டா ரெனால்ட்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.