பல்லிளிக்கும் டிஜிட்டல் இந்தியா: உலக சராசரி இணைய வேகம் ஒப்பீடு

பல்லிளிக்கும் டிஜிட்டல் இந்தியா: உலக சராசரி இணைய வேகம் ஒப்பீடு

உயிரணுக்களிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ வை தனிமைப்படுத்தும் முறை:ஆட்டிசம் குணப்படுத்த உதவும்

உயிரணுக்களிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ வை தனிமைப்படுத்தும் முறை:ஆட்டிசம் குணப்படுத்த உதவும்

“மேக் இன் இந்தியா” ஆகாஷ் ஏவுகணை வேண்டாம்- இறக்குமதி செய்ய ராணுவம் ஆர்வம்

“மேக் இன் இந்தியா” ஆகாஷ் ஏவுகணை வேண்டாம்- இறக்குமதி செய்ய ராணுவம் ஆர்வம்

ஆப்பிளின் சிறிய, மலிவான ஐபோன் – திங்கட்கிழமை அறிமுகம்

ஆப்பிளின் சிறிய, மலிவான ஐபோன் – திங்கட்கிழமை அறிமுகம்

அலைப்பேசி நுண்ணோக்கி: தோல் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புதியமுறை

அலைப்பேசி நுண்ணோக்கி: தோல் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புதியமுறை

பிளாஸ்டிக்கை அழிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் கண்டுபிடிப்பு

பிளாஸ்டிக்கை அழிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் கண்டுபிடிப்பு

புற்றுநோய் தாக்குதலின் அறிகுறி விழிப்புணர்வு இருந்தால் உயிர் பிழைக்கலாம்

புற்றுநோய் தாக்குதலின் அறிகுறி விழிப்புணர்வு இருந்தால் உயிர் பிழைக்கலாம்

பூமியில் இருந்து மார்ஸ் கிரகத்துக்கு 3 நாளில் சென்றுவிடலாம்

பூமியில் இருந்து மார்ஸ் கிரகத்துக்கு 3 நாளில் சென்றுவிடலாம்

புவி ஈர்ப்பு அலை ஆராய்ச்சி: லிகோ திட்டத்தில் இந்தியாவின் முத்திரை

புவி ஈர்ப்பு அலை ஆராய்ச்சி: லிகோ திட்டத்தில் இந்தியாவின் முத்திரை

கார் சைடு கண்ணாடிகளுக்கு விரைவில் ‘குட் பை’

கார் சைடு கண்ணாடிகளுக்கு விரைவில் ‘குட் பை’

பூமி இரு கிரகங்களால் ஆனது: விஞ்ஞாணிகள் உறுதி

பூமி இரு கிரகங்களால் ஆனது: விஞ்ஞாணிகள் உறுதி

‘வாட்ஸ் அப்’ ஆண்டு சந்தா ரத்து

‘வாட்ஸ் அப்’ ஆண்டு சந்தா ரத்து