அறிவோம் தாவரங்களை

அறிவோம் தாவரங்களை  – நாயுருவி

அறிவோம் தாவரங்களை  – நாயுருவி நாயுருவி (Achyranthes aspera) பாரதம் உன் தாயகம்! தரிசு நிலங்கள், சாலையோரங்கள், ஈரப் பகுதிகளில் முளைத்திருக்கும் இனிய…

அறிவோம் தாவரங்களை – கரிசலாங்கண்ணி செடி

அறிவோம் துவாரங்களை – கரிசலாங்கண்ணி செடி கரிசலாங்கண்ணி செடி. (Eclipta prostrata) இந்தியா,இலங்கை உன் தாயகம்! கரிசல் நில நிறம் போன்று உன்சாறு…

அறிவோம் துவாரங்களை – மூக்குத்தி பூண்டு

அறிவோம் துவாரங்களை – மூக்குத்தி பூண்டு. மூக்குத்தி பூண்டு. (Tridax procumbens) மத்திய அமெரிக்கா உன் தாயகம்! தரிசு நிலங்கள், தோட்டங்கள்,புல்வெளிகளில் …

அறிவோம் தாவரங்களை – கொள்ளு

அறிவோம் தாவரங்களை – கொள்ளு. கொள்ளு. (Macrotyloma uniflorum)  தெற்காசியா, ஆப்பிரிக்கா உன் தாயகம்! தென்னிந்தியா, ஆஸ்திரேலியா   ஆகிய நாடுகளில் அதிகமாகப்…

அறிவோம் தாவரங்களை – எழுத்தாணி பூண்டு செடி

அறிவோம் தாவரங்களை – எழுத்தாணி பூண்டு செடி எழுத்தாணி பூண்டு செடி. (PRENANTHES SARMENTOSUS) தமிழகம் உன் தாயகம்! நஞ்சை நிலங்களில் வரப்புகளில் தானே…

அறிவோம் தாவரங்களை – திருநீற்றுப்பச்சிலை

அறிவோம் தாவரங்களை – திருநீற்றுப்பச்சிலை திருநீற்றுப்பச்சிலை. (Ocimum basilicum) பாரதம் உன் தாயகம்! சாலைகளின் ஓரங்களில் தானே வளர்ந்திருக்கும் தேன் செடி…