அறிவோம் தாவரங்களை

அறிவோம் தாவரங்களை – குப்பைமேனி

அறிவோம் தாவரங்களை – குப்பைமேனி குப்பைமேனி.(Acalypha indica). கரம்புகளில், சாலைகளில் ஈரமான இடம் பார்த்து முளைத்திருக்கும் பச்சிலைச்செடி! ஒரு அடி வரை உயரமாக…

அறிவோம் தாவரங்களை – திப்பிலி 

அறிவோம் தாவரங்களை – திப்பிலி திப்பிலி.(Piper longum). கி.மு.5.ஆம்நூற்றாண்டு முதல் கிரேக்கர்,அமெரிக்கர் பயன்படுத்தும் மருந்துக்கொடி! தென்னந் தோப்புகளின் ஊடுபயிர் நீ! 5…

அறிவோம் தாவரங்களை – ஏலம்(க்)காய் 

அறிவோம் தாவரங்களை – ஏலம்(க்)காய் ஏலம்(க்)காய்.(Elettaria Cardomum) ஸ்காண்டினேவியா உன் தாயகம்! கி.மு. 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றிய செடித்தாவரம்!…

அறிவோம் தாவரங்களை – முடக்கத்தான் 

அறிவோம் தாவரங்களை – முடக்கத்தான் முடக்கத்தான்.(Cardiospermum halicacabum). வரப்புகளில் வேலிகளில் வளர்ந்திருக்கும் பச்சைக் கொடி! 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றிய…