ஜோதிடம்

weekly rasi palan for 12 signs by Vedha Gopalan

வார ராசி பலன்: கணிப்பவர்: “100 பர்சென்ட் கரெக்ட்” ஜோதிட வல்லுனர் திலக்

(9.3.2016முதல் 15.3.2016 வரை…. மாசிமாதம் 26ம்தேதி புதன்கிழமை முதல் பங்குனிமாதம் 2 ம் தேதிசெவ்வாய்கிழமை வரை..) தங்கள் பலன் அறிய…

வார ராசி பலன்: கணிப்பவர்: “100 பர்சென்ட் கரெக்ட்” ஜோதிட வல்லுனர் திலக்

(02.03.2016முதல் 08.03.2016 வரை..  [மாசிமாதம் 19புதன்கிழமை முதல் மாசி மாதம் 25ம்தேதி செவ்வாய்கிழமை வரை) தங்கள் பலன் அறிய உங்கள்…

வார ராசி பலன்: கணிப்பவர்: “100 பர்சென்ட் கரெக்ட்” ஜோதிட வல்லுனர் திலக்

(24.02.16 முதல் 01.03.2016 வரை… மாசிமாதம் 12ம்தேதி புதன்கிழமை முதல் மாசிமாதம் 18ம்தேதி வரை]) தங்கள் பலன் அறிய உங்கள்…

வார ராசி பலன்: கணிப்பவர்: “100 பர்சென்ட் கரெக்ட்” ஜோதிட வல்லுனர் திலக்

(17.02.16 முதல்  23.02.16:  மாசிமாதம் 05ம்தேதி புதன் கிழமை முதல் மாசிமாதம் 11ம்தேதி செவ்வாய்கிழமைவரை..) தங்கள் பலன் அறிய உங்கள்…

வார ராசி பலன்: கணிப்பவர்: “100 பர்சென்ட் கரெக்ட்” ஜோதிட வல்லுனர் திலக்

03.02.2016டூ 09.02.2016 தைமாதம் 20ம்தேதி புதன்கிழமை முதல் தைமாதம் 26ம்தேதி செவ்வாய்கிழமை வரை.!! ராசி பலன்கள் தங்கள் பலன் அறிய…

ஜோதிடம் பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம்…! : துல்லிய ஜோதிடர்” திலக்

அனைத்து ராசி நேயர்களே…! ஜோதிடத்தில் நட்சத்திரங்கள் ராசிகள் கிரகங்கள் லக்கினங்கள் வைத்தும் திசா புத்திகளின் அடிப்படையிலும் ஜோதிட பலன் சொல்லப்பட்டு…

12 ராசிகளுக்கும் புத்தாண்டு பலன்கள் பரிகாரங்கள்: ஜோதிடமாமணி லயன் கே. விஷ்வேரன்

  அன்பார்ந்த வாசகர்களே…! 01.01.2016, வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஆங்கில புத்தாண்டு பிறக்கிறது. வெள்ளி என்றாலே ஸ்ரீமகாலஷ்மிக்கு உகந்த நாள். அதோடு,…

 உங்கள் பிறந்ததினமும் அதிர்ஷ்டங்களும்…  : ஜோதிட பூஷணம் சிவா சசிதரன்

1,10,19,28 தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு…. உங்கள்  எண்ணில் அதிபதி சூரியன் அதிர்ஷ்ட எண்கள்:  1 மற்றும் 4.  அதிர்ஷ்ட நிறம் :…