சுபவீஎழுதும்போராட்டங்கள்

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள்

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – பொதுவுடைமைக் கட்சியினரின் போராட்டம்

இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்குச் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கி, விடுதலை பெற்றுச் சில ஆண்டுகள் வரையில் தொடர்ந்த ஒரு வீரம்…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – தமிழ்நாடு பெயர் மாற்றப் போராட்டம்

1956ஆம் ஆண்டு, ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து, அதற்காக 2 மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பட்டினிப் போர் நடத்தி இறுதிவரையில் பின்வாங்காமல் அதில்…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – வடவர் எதிர்ப்புப் போராட்டம்

1950 தொடங்கி 60 வரையிலான 10 ஆண்டுகளை, நாம் ‘போராட்டப் பத்தாண்டுகள்’ என்று அழைக்கலாம். பல்வேறு விதமான, பல்வேறு காரணங்களுக்கான…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – குலக்கல்வி எதிர்ப்புப் போராட்டம்

1938-க்குப் பிறகு 1953இல் – மீண்டும் ராஜாஜி, மீண்டும் பெரியார் மீண்டும் கல்வித்திட்டம், மீண்டும் போராட்டம்!! அந்தப் போராட்டம் குறித்து…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம்

நாம் இதுவரையில் கண்ட போராட்டங்களுக்கும், இப்போது காணவிருக்கும் போராட்டத்திற்கும் இடையில் இரண்டு பெரிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. அவை அனைத்தும் தமிழகத்தில்…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் (தொடர்ச்சி)

1937 ஆகஸ்ட் மாதமே, தமிழ்நாட்டின் பிரதமர் ராஜாஜி, பள்ளிக்கூடங்களில் இந்தி இனிமேல் கட்டாயப் பாடமாக இடம்பெறும் என்று அறிவித்துவிட்ட போதிலும்,…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம்

இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்கு அரை நூற்றாண்டு முன்பு தொடங்கி, இன்றுவரையில் நாட்டில் தீராமல் இருக்கின்ற சிக்கல் ஒன்று உண்டென்றால், அது…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – கோயில் நுழைவுப் போராட்டங்கள்

தமிழ்நாட்டில் கோயில் வழிபாட்டு மரபு பிற்காலத்தில்தான் வந்தது. தொடக்கத்தில் தமிழர்கள் நடுகல் வழிபாட்டினையே மேற்கொண்டிருந்தனர். நெருப்பை வழிபடும் சமய முறையை…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – வைக்கம் போராட்டம்

குளித்தலையில், திருச்சி மாவட்டக் காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெறவிருந்த நேரத்தில், அப்போது காங்கிரஸ் கட்சியின் சென்னை மாகாணத் தலைவராக இருந்த ஈ.வே.ராமாசாமி…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – சேரன்மாதேவி குருகுலப் போராட்டம்!

1935 ஆம் ஆண்டு – மனோரமா பிலிம்ஸ் எனும் நிறுவனத்தின் சார்பில் தயாராகிக் கொண்டிருந்த “சதி லீலாவதி” படத்தில் நடித்த…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – ஆலைத் தொழிலாளர் போராட்டம்!

19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், ஆலைச் சங்குகள்  ஒலித்தபோது, அது இந்திய சமூக வரலாற்றில்  ஏற்படப்போகும் ஒரு பெரும் மாற்றத்திற்கான முன் அறிவிப்பு என்பதை அப்போது எவரும்…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – முன்னுரையாகச் சில சொற்கள்!

“தொடங்கியது” என்னும் சொல் பொருத்தமானதோ, போதுமானதோ இல்லை. “வெடித்தது” என்று தான் சொல்ல வேண்டும்! “எத்தனை காலம்தான் அடிமையாய் இருப்போம்….