தேவிமயில் கவிதைகள்

தேவிமயில் கவிதைகள்

பாடும் நிலா

பாடும் நிலா பா. தேவிமயில் குமார் தேநீர்க் கடையிலும், தெருவோரங்களிலும், இரவுத் தொழிலாளர்களுடனும், இரங்கல் வீட்டிலும், புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுடனும்,…

“முயற்சிப்போம் முன்னேறுவோம்” – தன்னம்பிக்கைக்  கவிதை – பகுதி 4

  தன்னம்பிக்கைக்  கவிதை – பகுதி 4 முயற்சிப்போம் முன்னேறுவோம் பா. தேவிமயில் குமார் எந்த உயரத்தையும் எட்டிடலாம்….. நீ…