வாங்க தமிழ் பழகலாம்

வாங்க தமிழ் பழகலாம்: என்.சொக்கன்

அத்தியாயம்:  10 ‘உங்க வீடு எங்கே இருக்கு?’ ‘காந்தி பூங்காவுக்கு அருகாமையிலே!’ தினசரிப்பேச்சில், எழுத்தில் ‘அருகாமை’ என்ற சொல்லைச் சர்வ…

வாங்க தமிழ் பழகலாம்! என்.சொக்கன்

அத்தியாயம்: 8 புலவர் ஒருவர் அரசனைப்பார்த்து, ‘அறிவில்லாதவனே’ என்றார். அரசன் மகிழ்ந்தான், அவருக்குப் பரிசுகளைத் தந்தான். மற்ற புலவர்கள் குழம்பிப்போனார்கள்….

வாங்க தமிழ் பழகலாம்! என்.சொக்கன்

அத்தியாயம்: 7 காஃபியா டாஃபியா என்றொரு பிரபலமான மிட்டாய் விளம்பரம், நினைவிருக்கிறதா? அந்த மிட்டாய் காஃபிச் சுவை கொண்டது. ஆகவே,…

வாங்க தமிழ் பழகலாம்! என்.சொக்கன்

அத்தியாயம்: 6  ‘அச்சம் என்பது மடமையடா’ என்றொரு புதுப்படத்துக்குப் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். அதென்ன மடமை? பெண்களுக்கான நான்கு குணங்கள் அச்சம்,…

வாங்க… தமிழ் பழகலாம்!:  என். சொக்கன்

அத்தியாயம் : 4 வெகுஜனப் பத்திரிகைகளில் வருகிற ஒருபக்கக்கதைகளைப் பலர் கேலி செய்வார்கள். ஆனால், அவற்றில் பல சுவையான முடிச்சுகளைக்…

வாங்க.. தமிழ் பழகலாம்! : என். சொக்கன்

அத்தியாயம் 3: இப்போதெல்லாம் பத்திரிகைகளில் தொடர்கதைகள் மிகவும் குறைந்துவிட்டன. டி20 தலைமுறை சிறுகதைகளையே வேண்டாம் என்கிறது, ஒரு நிமிடக்கதைகளே வாசிப்பு…

வாங்க.. தமிழ் பழகலாம்: அத்தியாயம் 2: என். சொக்கன்

தோட்டத்தில் அவரைக்கொடி போட்டிருக்கிறோம். அது கம்பிலே ஏறிக் கூரையில் படர்கிறது. காதலன் வெளியூர் கிளம்புகிறான், காதலி மேனியில் பசலை படர்கிறது….

வாங்க பழகலாம்: அத்தியாயம் 1: என்.சொக்கன்

அறிமுகம் தமிழின் இலக்கிய, இலக்கண அழகுகளைச் சுவையாகப் பேசும் தொடர் இது. பல நூற்றாண்டுகளாக நம் பாவலர்களும் பாமரர்களும் போற்றிவளர்த்த…