வெற்றியின் அளவுகோல் வருமானவரி

வெ.அ.வ.வரி-16: சொல்லும் பொருளும் சொல்லும் பிரிவு! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி! 16. சொல்லும் பொருளும் சொல்லும் பிரிவு.  இந்திய வருமானவரி சட்டம் 1961. படித்துப் புரிந்து…

வெ.அ.வ.வரி-15: எல்லா நாடுகளிலும் இப்படித்தான்! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி – பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி 15. எல்லா நாடுகளிலும் இப்படித்தான்! இந்திய வருமான வரிச் சட்டம்…

வெ.அ.வ.வரி-14: நம் பங்கு; நம் பயன்கள்…. -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமானவரி- பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி 14. நம் பங்கு; நம் பயன்கள்…. ‘உலகத்துலயே இந்தியாவுலதான் வருமான வரி அதிகம்னு…

வெ.அ.வ.வரி-13: நிம்மதி – நம் கையில்! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி 13.  நிம்மதி – நம் கையில்! இந்திய வருமான வரித் துறை. மெய்யாலுமே தொழில்முறை…

வெ.அ.வ.வரி-12: மலர்களும் தேனீயும்! -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி! 12. மலர்களும், தேனியும்! ‘ஒரு ரூபா.. ஒரே ஒரு ரூபா.. யாரேனும் கேட்ட உடனே…

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி-11, -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி! 11. தேடினால் கிடைக்கும்? ‘என்ன சொல்லுங்க…. நம்மள மாதிரி மாச சம்பளம் வாங்கு றவங்கதான்…

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி-10, -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி! 10. முறையீடு – சட்டப்படி நிவாரணம். ஒரு கேள்வியுடன் தொடங்குவோம். இந்தியாவில் சட்டங்கள் எளிமையாக…

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி-9, -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி…. 9. வீடு வாங்கினால் விற்றால் – வரி கூடுமா குறையுமா..? ‘எப்படியாவது…. கடனோ முடனோ…

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி-8, -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி! 8. சிறு வியாபாரிகளும் வருமான வரியும்….. ‘உழைப்பாளிகளுக்காக’ உழைப்பதாகச் சொல்லிக் கொள்கிற, பாட்டாளி மக்களுக்காகவே…

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி-6, -பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி! 6. எளிய, ஒரு பக்க வருமான வரி ரிடர்ன். ‘என்னங்க இது… ? எது…

வெற்றியின் அளவுகோல் – வருமான வரி-5: பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி! 5. ‘ரிடர்ன்’ நிரப்புவது எப்படி…? ‘எனக்கு இவ்வளவு வருமானம் வருது… அதுக்கு வரி எவ்வளவு…