வெற்றியின் அளவுகோல் வருமானவரி

வெற்றியின் அளவுகோல் – வருமான வரி-4: பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி!        4. சட்டம் என்ன சொல்லுது….? ‘என் வருமானம் இது. அதுக்கு…

வெற்றியின் அளவுகோல் – வருமான வரி-3: பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வெற்றியின் அளவுகோல் வருமான வரி!  3. எவ்வளவு வருமானத்துக்கு எவ்வளவு வரி….? ‘எனக்கு மாசம் இவ்வளவு வருமானம் வருது. இதுக்கு…

வெற்றியின் அளவுகோல் – வருமான வரி!: பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

2. வருமானம். ‘என்ன சொல்லுங்க… பையனுக்கு நல்ல வேலை இல்லை.. நிலையான வருமானம் இல்லாத ஒருத்தருக்கு எப்படிங்க கல்யாணம் பண்ணி…

வெற்றியின் அளவுகோல் – வருமான வரி!: பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

1. பொது. இந்திய மக்களுக்கு ‘வரி’ ஒன்றும் புதிதல்ல. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அறிமுகம் ஆகி விட்டது. அரசும் மன்னரும்…