கருடன் கிழங்கு மருத்துவப் பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

கருடன் கிழங்கு மருத்துவப் பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

அல்டிரா சவுண்ட் மூலம் பிராஸ்டேட் புற்றுநோயைக் குணப்படுத்தலாம் : ஆய்வுக் கண்டுபிடிப்பு

அல்டிரா சவுண்ட் மூலம் பிராஸ்டேட் புற்றுநோயைக் குணப்படுத்தலாம் : ஆய்வுக் கண்டுபிடிப்பு

சாம்பிராணியின் மருத்துவப்பயன்கள் :மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

சாம்பிராணியின் மருத்துவப்பயன்கள் :மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

துரிய சக்கரம் Pineal Gland : மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

துரிய சக்கரம் Pineal Gland : மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

உலக நிமோனியா தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மருத்துவரின்  விழிப்புணர்வு தகவல்!

உலக நிமோனியா தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மருத்துவரின் விழிப்புணர்வு தகவல்!

சர்க்கரை நோய் பற்றிய முழு மருத்துவ_டயரி !!! – உலக நீரிழிவு நோய் தின சிறப்புக்கட்டுரை!

சர்க்கரை நோய் பற்றிய முழு மருத்துவ_டயரி !!! – உலக நீரிழிவு நோய் தின சிறப்புக்கட்டுரை!

வயிறு வலி மாத்திரைகளும் கேன்சர் மற்றும் கிட்னி பாதிப்பும்! ஒரு மருத்துவரின் பார்வை

வயிறு வலி மாத்திரைகளும் கேன்சர் மற்றும் கிட்னி பாதிப்பும்! ஒரு மருத்துவரின் பார்வை

சுழி முனை(அ) ஆக்கினை சக்கரம்: மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

சுழி முனை(அ) ஆக்கினை சக்கரம்: மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

சிகைக்காயின் மருத்துவப் பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

சிகைக்காயின் மருத்துவப் பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

ஆலமரத்தின் மருத்துவப் பயன்பாடுகள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

ஆலமரத்தின் மருத்துவப் பயன்பாடுகள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

நிலவேம்பின் மருத்துவப் பயன்கள் : மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

நிலவேம்பின் மருத்துவப் பயன்கள் : மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் நுரையீரல் புற்றுநோய் கண்டறியும் ஆய்வு வெற்றி

செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் நுரையீரல் புற்றுநோய் கண்டறியும் ஆய்வு வெற்றி

1 2 3 16