மலிவு விலையில்  வயிற்றுப்போக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பு : இந்திய மருத்துவதுறை சாதனை

மலிவு விலையில் வயிற்றுப்போக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பு : இந்திய மருத்துவதுறை சாதனை

மேமோகிராம்கள்: இதய நோய் கண்டறிய உதவும்

மேமோகிராம்கள்: இதய நோய் கண்டறிய உதவும்

சைவ உணவு சாப்பிட்டால் இதய நோய் வரும்: ஆராய்ச்சி முடிவு

சைவ உணவு சாப்பிட்டால் இதய நோய் வரும்: ஆராய்ச்சி முடிவு

தூங்கு, நன்றாகத் தூங்கு: இதய நோய் வாய்ப்பு குறையும்

தூங்கு, நன்றாகத் தூங்கு: இதய நோய் வாய்ப்பு குறையும்

புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கு புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கு புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

உயிரணுக்களிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ வை தனிமைப்படுத்தும் முறை:ஆட்டிசம் குணப்படுத்த உதவும்

உயிரணுக்களிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ வை தனிமைப்படுத்தும் முறை:ஆட்டிசம் குணப்படுத்த உதவும்

வறுமையும் மோசடியும் நிறைந்த குஜராத் கிராமத்தில் அவலம்: சிறுநீரக வியாபாரம் கனஜோர் !

வறுமையும் மோசடியும் நிறைந்த குஜராத் கிராமத்தில் அவலம்: சிறுநீரக வியாபாரம் கனஜோர் !

344 மருந்துகள் தடை : நிரிழிவு நோயாளிகளை பெரிதும் பாதிக்கும்

344 மருந்துகள் தடை : நிரிழிவு நோயாளிகளை பெரிதும் பாதிக்கும்

அலைப்பேசி நுண்ணோக்கி: தோல் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புதியமுறை

அலைப்பேசி நுண்ணோக்கி: தோல் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புதியமுறை

கொரெக்ஸ் இருமல் சாறு உட்பட 344 மருந்துகளுக்குத் தடை

கொரெக்ஸ் இருமல் சாறு உட்பட 344 மருந்துகளுக்குத் தடை

இளம்பெண்களை வாட்டும் ஐந்து நோய்கள்

இளம்பெண்களை வாட்டும் ஐந்து நோய்கள்

40 வயது கடந்த பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை கட்டாயம் புற்றுநோய்க்கு எதிராக பஞ்சாப் மாநில அரசு தீவிரம்

40 வயது கடந்த பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை கட்டாயம் புற்றுநோய்க்கு எதிராக பஞ்சாப் மாநில அரசு தீவிரம்