புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கு புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கு புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

உயிரணுக்களிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ வை தனிமைப்படுத்தும் முறை:ஆட்டிசம் குணப்படுத்த உதவும்

உயிரணுக்களிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ வை தனிமைப்படுத்தும் முறை:ஆட்டிசம் குணப்படுத்த உதவும்

வறுமையும் மோசடியும் நிறைந்த குஜராத் கிராமத்தில் அவலம்: சிறுநீரக வியாபாரம் கனஜோர் !

வறுமையும் மோசடியும் நிறைந்த குஜராத் கிராமத்தில் அவலம்: சிறுநீரக வியாபாரம் கனஜோர் !

344 மருந்துகள் தடை : நிரிழிவு நோயாளிகளை பெரிதும் பாதிக்கும்

344 மருந்துகள் தடை : நிரிழிவு நோயாளிகளை பெரிதும் பாதிக்கும்

அலைப்பேசி நுண்ணோக்கி: தோல் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புதியமுறை

அலைப்பேசி நுண்ணோக்கி: தோல் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புதியமுறை

கொரெக்ஸ் இருமல் சாறு உட்பட 344 மருந்துகளுக்குத் தடை

கொரெக்ஸ் இருமல் சாறு உட்பட 344 மருந்துகளுக்குத் தடை

இளம்பெண்களை வாட்டும் ஐந்து நோய்கள்

இளம்பெண்களை வாட்டும் ஐந்து நோய்கள்

40 வயது கடந்த பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை கட்டாயம் புற்றுநோய்க்கு எதிராக பஞ்சாப் மாநில அரசு தீவிரம்

40 வயது கடந்த பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை கட்டாயம் புற்றுநோய்க்கு எதிராக பஞ்சாப் மாநில அரசு தீவிரம்

டீன் ஏஜ் பெண்களைத் தாக்கும் தடுப்பூசி! : அக்குஹீலர் மோகன்ராஜ்

டீன் ஏஜ் பெண்களைத் தாக்கும் தடுப்பூசி! : அக்குஹீலர் மோகன்ராஜ்

இதயத்தில் ஏற்படும் இரத்த அடைப்பை இயற்கையாகவே நீக்கும் 10 விதமான உணவு பொருட்கள்

இதயத்தில் ஏற்படும் இரத்த அடைப்பை இயற்கையாகவே நீக்கும் 10 விதமான உணவு பொருட்கள்

உடல் எடையை குறைத்தால் கடுமையான நோய்கள் தாக்கும் அபாயம்

உடல் எடையை குறைத்தால் கடுமையான நோய்கள் தாக்கும் அபாயம்

அறிவாற்றலைப் பெருக்கும் சாக்லேட் – ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது

அறிவாற்றலைப் பெருக்கும் சாக்லேட் – ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது