இணையதள போதை (Cyber Addiction) நோய்களும், தீர்வுகளும்!  மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

இணையதள போதை (Cyber Addiction) நோய்களும், தீர்வுகளும்!  மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

தினமும் வெந்நீர் மற்றும் சாதாரண நீரில் நீராடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

தினமும் வெந்நீர் மற்றும் சாதாரண நீரில் நீராடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

பிரண்டை: அலோபதி மற்றும் சித்த மருத்துவ பயன்கள்

பிரண்டை: அலோபதி மற்றும் சித்த மருத்துவ பயன்கள்

​நோய் விசயத்தில் போலிகளை கண்டு ஏமாறாதீர்கள்! மருத்துவரின் அறிவுரை

​நோய் விசயத்தில் போலிகளை கண்டு ஏமாறாதீர்கள்! மருத்துவரின் அறிவுரை

இந்திய மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மிகக்குறைவு : ஆய்வு தகவல்

இந்திய மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மிகக்குறைவு : ஆய்வு தகவல்

பழஞ் சோறு – (பழைய சோறு) மருத்துவ பயன்கள்

பழஞ் சோறு – (பழைய சோறு) மருத்துவ பயன்கள்

நாமே உருவாக்கும் இன்சுலின் அமெரிக்காவில் open insulin புதிய திட்டம்

நாமே உருவாக்கும் இன்சுலின் அமெரிக்காவில் open insulin புதிய திட்டம்

வெந்நீர் மருத்துவம்

வெந்நீர் மருத்துவம்

நீரின் மருத்துவ பயன்கள்

நீரின் மருத்துவ பயன்கள்

பப்பாளி இலை – அலோபதி மற்றும் சித்த மருத்துவ பயன்கள்

பப்பாளி இலை – அலோபதி மற்றும் சித்த மருத்துவ பயன்கள்

கருப்பை புற்றுநோயை கண்டறிய ’’பயோமார்க்கர்’’ இரத்தப் பரிசோதனை

கருப்பை புற்றுநோயை கண்டறிய ’’பயோமார்க்கர்’’ இரத்தப் பரிசோதனை

மரணத்தைத் தள்ளிப்போடும் ‘விட்டமின் டி’

மரணத்தைத் தள்ளிப்போடும் ‘விட்டமின் டி’