இன்றைய காட்சிப்படம்

இன்றைய காட்சிப்படம் : சிட்டுக்குருவி

சிட்டுக்குருவி அழிந்து வருகிறது என்று அதற்காகவே ஒரு தினம் வைத்த நாளில் எடுத்த புகைப்படம் படம் எடுத்தவர் திரு.நாணா, சென்னை…

இன்றைய காட்சிப்படம் : ’வலை’மீன்

இன்றைய காட்சிப்படத்தில் சூரிய உதயத்தில் மீனவர்களின் வலையில் உள்ள மீன், அதோடு அதே வலைப் பின்னணயில் சூரியனும் காணக் கிடைக்கிறது…

வியட்நாம் நாட்டு விமான நிலையத்தில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் அழகுத்தமிழ்

இன்றைய காட்சிப்படம் : வியட்நாம் நாட்டு விமான நிலையத்தில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் அழகுத்தமிழ் வியட்நாம் நாட்டு சைகான் விமான…

இலையும், சூரியனும் இணைந்த அழகு

  பத்திரிக்கை.காம் இன்றைய காட்சிப்படம் பகுதியில் இன்றைய காட்சிப்படம் : இலையும், சூரியனும் இணைந்த அழகு சென்னை மெரினா கடற்கரையில்…

வானவில்லை காணவில்லை!?

பத்திரிக்கை.காம் இன்றைய காட்சிப்படம் பகுதியில் இன்றைய காட்சிப்படம் : வானவில்லை காணவில்லை சென்னை மெரினா கடற்கரையில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டது இப்புகைப்பட…

புறா நானூறு

பத்திரிக்கை.காம் இன்றைய காட்சிப்படம் பகுதியில் இன்றைய காட்சிப்படம் : புறா நானூறு. சென்னை மெரினா கடற்கரையில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டது புகைப்படம்…

இன்றைய காட்சிப்படம் – உங்கள் பத்திரிக்கை.காம் -இல் 

புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வமாக இருப்பவரா? அப்படியெனில் உங்களுக்குத்தான் இந்த வாய்ப்பு. ஆயிரம் வார்த்தைகளை விட ஒரு புகைப்படம் ஒரு கருத்தினை…

சந்தைக்கு வாரிகளா?

நகர் பகுதி சந்தையை விட கிராமச்சந்தைக்கு எப்போதுமே மவுசு அதிகம். கிராமப்புறங்களில் பயிரடப்படும் காய்கறிகள், கீரைகள் போன்றவை பச்சை பசேலன்று…

நாற்று நட வாரிங்களா?

தமிழக விவசாயி குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரமே நெல் பயிரிடுதல்தான். கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு விவசாய குடும்பத்தினரும்,   நல்லமுறையில் பயிர் விளைந்து நாடு…