பட்டதாரிகளுக்கு பாதி விலையில் வீடு வழங்கும் சீனா

ஹோஹாட்

சீனாவின் ஹோஹாட் நகரில் வசித்து பணி புரியும் பட்டதாரிகளுக்கு சீன அரசு பாதி விலையில் வீடு வழங்க உள்ளது.

மாதிரி புகைப்படம்

சீனாவில் வளர்ந்து வரும் தொழில் நகரமான ஹோஹாட் நகரம் நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இங்கு பல புதிய தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வர்த்தக வளாகங்கள் உருவாகி வருகின்றன. இங்கு இட வசதி காரணமாக பெரும்பாலானோர் பணிக்கு வருவதில்லை. அதனால் இங்கு பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட பல பட்டதாரிகள் பணி புரிய தேவைப்படுகின்றனர்.

எனவே அவர்களை இங்கு வந்து பணி புரிய வகை செய்யும்படி பல குடியிருப்புக்களை இந்த நகராட்சி அமைக்க உள்ளது. அந்த குடியிருப்புக்களை இங்கு வசித்து பணி புரியும் பட்டதாரிகளுக்கு பாதி விலையில் வழங்க உள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த குடியிருப்பு ஒவ்வொன்றும் சுமார் 100 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்கும்.

இது போல் எத்தனை குடியிருப்புக்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன என்பது குறித்து இன்னும் அரசு அறிவிக்கவில்லை. இந்த குடியிருப்புக்கள் விற்பனை அடுத்த மாதத்தில் இருந்து தொடங்க உல்ளன.

இந்த சலுகையை பெற விரும்புவோர் இதே நகரில் தங்கி பணி புரிய வேண்டும். அத்துடன் ஏற்கனவே சொத்து இருக்கக் கூடாது. இவ்வாறு வாங்கப்படும் வீடுகளை இன்னும் ஐந்து வருடங்களுக்கு வேறு யாருக்கும் விற்பனை செய்யக் கூடாது.

இவ்வாறு தங்கள் பணத்தை வீடுகளில் முடக்க விரும்பாதோருக்கு இரு வருடங்களுக்கு வாடகை இல்லா குடியிருப்புக்கள் வழங்க அரசு உத்தேசித்துள்ளது.