ஆகஸ்ட் 1ந்தேதி முதல் கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் திறப்பு… மத்திய அரசு