ஆய்வக சோதனையில் COVID-19 ஐத் தடுக்கும் கணினி வடிவமைப்பு வைரஸ் எதிர்ப்பு புரோட்டீன்கள்: வாஷிங்டன் பல்கலை. விஞ்ஞானிகள்

கொரோனா வைரஸ் மேற்பரப்பில் அமைந்திருக்கும் ஸ்பைக் புரோட்டீன் எனப்படும் பூங்கொத்து போன்ற புரோட்டீன்களே வைரஸை மனித செல்களுடன் பற்றி கொள்ளவும், மனித செல்களின் செல் சவ்வைத் துளையிட்டு வைரஸ்கள் உள்நுழைய வழியேற்படுத்திக் கொடுக்கவும்  உதவுகின்றன.

ஆய்வகத்தில் கணினி வடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட COVID-19-ஐ ஏற்படுத்தும் கொரோனா வைரஸான SARS-CoV-2 – இன் ஸ்பைக் புரோட்டீன் – எதிர்ப்பு புரோட்டீன்கள், ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட செல்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வைரஸ் தொற்றை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்தியதாக விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட இந்த சோதனையில், எல்.சி.பி 1 என்ற வைரஸ் எதிர்ப்பு புரோட்டீன் வைரஸ் கட்டுப்படுத்தும் செயல்பாட்டில் சிறப்பாக பணியாற்றியதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு சயின்ஸ் ஆய்விதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மனித செல்களுடன் கொரோனா வைரஸ் பற்றிக் கொள்ளவும், செல் சவ்வை துளைத்து உள்நுழையவும் கொரோனா வைரஸ்கள் ஸ்பைக் புரோட்டீன்கள் உதவுகின்றன. இந்த செயல்பாட்டை குறிவைத்து தடுக்கும் மருந்துகளைக் கண்டறிந்தால், நம்மால் வெற்றிகரமாக கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த இயலும் என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். எனவே, SARS-CoV-2 ஸ்பைக் புரோட்டீனுடன் இறுக்கமாக இணைந்து, ஆனால் மனித செல்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லாமல் கொரோனா உள்நுழைவைத் தடுக்கும் வகையில், அவ்வாறான தடுப்பு புரோட்டீன்களை கணித உதவியுடன் வடிவமைக்கப்பட்டது. சுமார் இரண்டு மில்லியன் புரதங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு, அதில் இருந்து 118,000 க்கும் மேற்பட்டவை ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டன.

“விரிவான மருத்துவ பரிசோதனை இன்னும் தேவைப்பட்டாலும், கணினி உருவாக்கிய இந்த வைரஸ் தடுப்பு மருந்துகளில் மிகச் சிறந்தவை மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியவை என்று நாங்கள் சிலவற்றை நம்புகிறோம்” என்று வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் பிந்தைய டாக்டரல் அறிஞரான முன்னணி எழுத்தாளர் லாங்சிங் காவ் கூறினார். “அவை SARS-CoV-2 நோய்த்தொற்றை குறைந்தபட்சம் மற்றும் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகளைத் தடுப்பதாகத் தோன்றுகிறது, மேலும், அவை உற்பத்தி செய்ய மிகவும் எளிதானவை மற்றும் மிகவும் நிலையானவை. இந்த புரோட்டீன்கள் உறைநிலையில் வைத்து பாதுகாக்கும் தேவை இல்லாதவை” என்று காவ் மேலும் கூறினார். இரண்டு அணுகுமுறைகள் மூலம் வைரஸ் எதிர்ப்பு புரோட்டீன்களை உருவாக்கியதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

“புதிய உயர் திறன் கொண்ட வைரஸ் எதிர்ப்பு புரதங்களை உருவாக்கியதில் நான்கள் அடைந்துள்ள இந்த வெற்றி, நம்பிக்கைக்குரிய மருந்துகளை உருவாக்க கணினி வழி கணக்கீட்டு புரத வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு மேலதிக சான்று” என்று யு.டபிள்யூ ஸ்கூல் ஆஃப் மெடிசின் உயிர் வேதியியல் பேராசிரியர் மூத்த எழுத்தாளர் டேவிட் பேக்கர் கூறினார்.