கொரோனா: பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 45.21 லட்சத்தை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று 95,519 உயர்ந்து 45,21,174 ஆகி இதுவரை 3,03,070 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 95,519 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 45,21,174 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5305 அதிகரித்து மொத்தம் 3,03,070 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 17,02,113 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.  45,566 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 26,398 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 14,56,745 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1703 அதிகரித்து மொத்தம் 86,900 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 17,02,113  பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.  தற்போது 16,240பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

ஸ்பெயினில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1561  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,72,321 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 217 அதிகரித்து மொத்தம் 27,321 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,86,480 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.  தற்போது 1376  பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9,974  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,52,245பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 96 அதிகரித்து மொத்தம் 2,305 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  தற்போது 2300  பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

பிரிட்டனில் நேற்று 3.446 பேர் பாதிக்கப்பட்டு மொத்தம் 2,33,151 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்கு நேற்று 428 பேர் உயிரிழந்து மொத்த எண்ணிக்கை 33,614 ஆகி உள்ளது.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3942 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 81,997 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 98 அதிகரித்து மொத்தம் 2649 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 27,969 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.