பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள்: ஒரு சாமான்யனுக்கான விளக்கம்

பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் என்பது என்ன? அவை சாதாரண வெட்டுக்கிளிகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள், வெட்டுக்கிளி குடும்பமான “அக்ரிடிடே”யில் உள்ள பலவகை வெட்டுக்கிளிகளில் ஒரு வகை ஆகும். இந்தக் குடும்பத்தை சேர்ந்த வெட்டுக்கிளிகள் பொதுவாக, குறுகிய கொம்புகள் கொண்ட வகையைச் சேர்ந்தவை. ஆனால், பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் இக்குடும்பத்த சேர்ந்தவைகளில் இருந்து மாறுபட்டவையாக உள்ளன. ஏனெனில், பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் தனது செயல்படும் தன்மையை, செயல்பாடுகளை அடிக்கடி மாற்றிக் கொள்ளும் தன்மைக் கொண்டவை. இதுமட்டுமின்றி, இருக்கும் வாழிடம் மற்றும் சூழ்நிலைக்கேற்ப, தனது உடலமைப்பு உதாரணமாக, நிறம், வடிவம் போன்றவற்றை தன்னிச்சையாக மாற்றிக் கொள்ளும் தன்மைக் கொண்டவை. வளர்ந்த பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் ஒத்திசைந்து செயல்படும் மில்லியனில் இருந்து பில்லியன் எண்ணிக்கையிலான ஒரு கூட்டமாக செயல்படும். பறக்க இயலாத அல்லது பறக்க இயலாத நிலையில் உள்ள வெட்டுக்கிளிகளின் கூட்டம் ஹாப்பர் பேண்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

 

Pic 1

Photo Courtesy: WMO, FAO & TN Weather man

அவை, குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கும்போது தனித்து இயங்கும் தன்மைக் கொண்டவை. அதிக எண்ணிக்கையில் கூட்டமாக இருக்கும் போது, ஒன்றுடன் ஒன்று ஒத்திசைந்து ஒரேமாதிரியாக, கூட்டமாக இயங்கும் தன்மைக் கொண்டவை. இவற்றின் அவ்வப்போது மாறும் நிறமும் வடிவமும் அவற்றின் தகவல் தொடர்பு மற்றும் அடையாள மொழியாகும். இதில் சிக்கலானது என்னவெனில், அவை எதிர்க்காலத்தில் எவ்வாறு நடந்துக் கொள்ளும் என்பதை நம்மால் கணிக்க இயலாது.

Photo Courtesy: National Geographic & TN Weather man

இனப்பெருக்கம் மற்றும் நகர்வு

பொதுவாக இந்த பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மாரிடானியாவிற்கும் இந்தியாவிர்க்கும் இடைப்பட்ட பாலைவனங்களில் அதிகமாகக் காணப்படும். தாக்குதல் இல்லாத அமையான காலங்களில் இந்த இரு நாடுகளுக்கு இடைப்பட்ட 25 நாடுகளுக்கிடையே, 16 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்கள்  தூரத்திற்குள் அமைந்திருக்கும் பாலைவனங்களில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கும். இவை உணவுக்காக நகர ஆரம்பிக்கும்போது, கடக்கும் நாடுகளின் எண்ணிக்கையும், பரவும் பரப்பளவும்,  அப்படியே இரட்டிப்பாகும். இது பூமியின் நிலப்பரப்பில் சுமார், 20% ஐ குறிக்கிறது. சாதாரண காலங்களில் ஆக்கிரமிக்கும் அதே நிலப்பகுதிகளை, கோடைகாலம் துவங்கியதும், காற்றின் திசையில் நகர்ந்து தாக்க ஆரம்பிக்கும். கோடையில் (சஹேல் மற்றும் இந்தோ-பாகிஸ்தான் பாலைவனம்) மற்றும் குளிர்காலம் / வசந்த காலத்தில் (வடமேற்கு ஆபிரிக்கா, செங்கடலுடன், பலுசிஸ்தான் (பாக்கிஸ்தான்) மற்றும் இஸ்லாமிய ஈரான் குடியரசு) ஆகியவற்றில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை பொதுவாக ஆக்கிரமிக்கின்றன. இனப்பெருக்கம் செய்யும் பகுதிகளில் கனமழை பெய்தால், வெட்டுக்கிளிகள் திரண்டு ஒரு கட்டுபாடுடன், தனது இனப்பெருக்கத்தை ஆரம்பிக்கும். இதை கட்டுப்படுத்த தவறினால், அடுத்த் தலைமுறை பூச்சிகள் உருவாகும். மேலும் பெருத்த சேதங்களை உருவாக்கலாம். தற்போதைய நிலையில், இரண்டு மாதங்களுக்கு, 25 மி.மீ க்கும் அதிகமான மழை பெய்வது இப்பூச்சிகளின் இனப்பெருக்கத்திற்கு போதுமானதாகக் கூறப்படுகிறது.

வெட்டுக்கிளி இனப்பெருக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி

ஏராளமான மழை பெய்யும் மற்றும் வருடாந்திர பசுமையான தாவரங்கள் உருவாகும்போது, ​​பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் எண்ணிக்கையில் விரைவாக அதிகரிக்கக்கும். இந்த ஓரிரு மாதங்கள் இதைக் கட்டுப்படுத்த தவறினால், நிலைமை மோசமாகும். இந்த சிறிய குழுக்கள் அல்லது சிறகுகள் இல்லாத ஹாப்பர்ஸ் மற்றும் சிறிய குழுக்கள் அல்லது சிறகுகள் கொண்ட பெரிய வெட்டுக்கிளிகளின் குழுக்கள் உருவாக வழிவகுக்கும். இது ஒரு தீவிரப் பரவல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் பொதுவாக சுமார் 5 000 சதுர கிமீ 2 (100 கிமீக்கு 50 கிமீ என்ற அளவில்) பரப்பளவில் நிகழ்கிறது.

Photo Courtesy: WMO & FAO & TN Weather man

பாலைவன வெட்டுக்கிளியின் வாழ்க்கை சுழற்சி நிலைகள்

தன் வாழ்க்கை சுழற்சியில், பாலைவன வெட்டுக்கிளி மூன்று தனித்துவமான நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது: (i) முட்டை (ii) இளம் ஹாப்பர் மற்றும் (iii) முதிர்ந்தவை

Photo Courtesy: WMO & FAO & TN Weather man

முட்டை: 7-10 நாட்கள் இடைவெளியில் சுமார் 10-15 செ.மீ ஆழத்தில் ஈரமான மணலில் முட்டைகளை ஒரு தட்டு போன்ற அமைப்பில் இடுகிறது. ஒரு வளர்ந்த பெண் பூச்சி, சராசரியாக 60-80 முட்டை கொண்ட 2-3 முட்டை தட்டுகளை உருவாக்கும். தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பெண்கள் சராசரியாக 150-200 முட்டைகள் கொண்ட தட்டுகளை,  3-4 முறை இடுகின்றன. முட்டைகளின் வளர்ச்சி விகிதம் மண்ணின் ஈரப்பதம் மற்றும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது, இரண்டு வாரங்கள் வரை ஆகும். 15 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு கீழே முட்டைகள் பொறிக்காது. உகந்த வெப்பநிலை 32–35 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.

ஹாப்பர்: அடைகாத்தல் முடிந்ததும், முட்டைகள் குஞ்சு பொறித்து, இறக்கையற்ற நிம்ஃப்கள் (ஹாப்பர்ஸ்) வெளிப்படுகின்றன. ஹாப்பர்களின் வளர்ச்சி விகிதமும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து அமைகின்றன. காற்றின் சராசரி வெப்பநிலை 37 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் போது, சுமார் 22 நாட்களும், சராசரி வெப்பநிலை 22 டிகிரி செல்சியல் குறைவாக இருக்கும்போது 70 நாட்கள் வரை தாமதமாகலாம். பொதுவாக, குஞ்சு பொரிப்பதில் இருந்து ஓடும் நிலை வரை வளர ஆறு வாரங்கள் ஆகும். ஹாப்பர்ஸ் நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுகின்றன. மேலும் ஒரு நாளில் சுமார் 500 மீ அல்லது 1 கி.மீ.க்கு மேல் நகராது. இந்நிலை பூச்சிகளை ஒரு நாளின் எந்நேரத்திலும் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாக்க முடியும். ஆனால், பறக்க தொடங்கிவிட்டால், அதிகாலை அல்லது தரையிறங்கிய பின்னரே ஏதும் செய்ய முடியும்.

முதிர்ந்தவை/வளர்ந்தவை: ஒரு இளம் வளர்ந்த பூச்சி என்பது பறக்க இயலும் நிலை அடைந்தவை ஆகும். ஆரம்பத்தில் அதல் இளம் இறக்கைகள் பறக்க உதவாவிட்டாலும், அடுத்து வரும் சில நாட்களில் இறக்கைகள் கடினமடைந்து பறக்க தொடங்குகின்றன. அதே சமயம் இவை இனப்பெருக்க திறம் அடையாதவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்வகை நிலையில் இந்த பூச்சிகள் அதிக சேதம் விளைவிக்கக் கூடியவை. அதிக தூர பயணத்திற்கு ஏற்றவை. இந்நிலையில் இருந்து பாலியல் முதிர்ச்சி அடைய 3 வாரங்கள் ஆகின்றன மற்றும் பாலியல்ரீதியாக ‘முதிர்ச்சியடையாதவை” பறக்கக்கூடியவை. முதிர்ச்சியடையாத வயதுவந்த நிலை மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் நீண்ட தூர பயணத்திற்கு திறன் கொண்டது. உகந்த பருவநிலையில், இவை முதிர்சி அடைய 3 வாரங்கள் வரை ஆகலாம். ஆனால், குளிரான மற்றும் உலர்ந்த பருவக் காலத்தில், இது 8 மாதங்கள் வரை தாமதம் ஆகலாம். சராசரியாக, ஒரு வளர்ந்த பூச்சி இனப்பெருக்கம் செய்யத் தயாராக 4 வாரங்கள் ஆகும். தாவரங்கள் காய்ந்தால், இந்த நிலையில் உள்ள பூச்சிகள், அந்தப் பகுதியை விட்டு வெளியேறி, பச்சை தாவரங்கள் மற்றும் சாதகமான இனப்பெருக்க நிலைமைகளைத் தேடி காற்றின் திசையில் பறக்கும். தனியான இப்பூச்சிகள் இரவில் சில மணிநேரங்கள் மட்டுமே பறக்கின்றன. அதே நேரத்தில் பெரும் கூட்டமாக உள்ள திரள்கள் முழு பகல் நேரத்தில் பறக்கிறார்கள். மேலும் அதிகபட்சமாக ஒரு நாளைக்கு காற்றின் திசையில், சுமார் 150 கி.மீ. பறக்க முடியும். காற்றுன் வேகமும், திசையும் இதை தீர்மானிக்கின்றன. காலையில் சூரிய உதயத்திற்கு முன், பறக்க துவங்குவதக்கு முன் வார்ம்அப் எனப்படும் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றன. நாள் முழுவதும் பறந்ததும், சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன் தரையிறங்கி, இரவு முழுவதும் தரையிலேயே தங்குகின்றன.

தாக்குதல், தாக்குதலின் வளர்ச்சி மற்றும் கடந்த கால தாக்குதல்கள்

தாக்குதல்: ஏராளமான மழை பெய்யும் மற்றும் வருடாந்திர பசுமையான தாவரங்கள் உருவாகும்போது, பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் எண்ணிக்கையில் விரைவாக அதிகரிக்கும். மேலும் ஓரிரு மாதங்களுக்குள், அதிகரித்து மொத்தமாக ஓரிடத்தில் குவியத் தொடங்கும். சிறிய குழுக்களாக இருக்கும் ஆரம்ப நிலையிலேயே கட்டுப்படுத்தாவிட்டால், சாதாரண சிறிய குழுக்கள் பெரும் எண்ணிக்கையிலான பறக்கும் திறனுள்ள பூச்சிகளாக மாற வழிவகுக்கும்.  இதுவே OUT BREAK – தாக்குதல் எனப்படுகிறது. இது சுமார் 5 000 கிமீ 2 (100 கிமீ – க்கு 50 கிமீ) பரப்பளவில் நிகழ்கிறது.

வளர்ச்சி: ஒரு தாக்குதல் அல்லது சமகால தாக்குதல் கட்டுப்படுத்தப்படாவிட்டால் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் பரவலான அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறாக கடுமையான மழை பெய்தால், அடுத்தடுத்த இனப்பெருக்கம் நிகழ்ந்து புதிய பூச்சிகள் உருவாகும். மேலும் பெரும் கூட்டங்கள் உருவாக வழிவகை செய்யும். இது தாக்குதலின் வளர்ச்சி எனப்படுகிறது. ஒரு முழு பிராந்தியத்தையும் பாதிக்கும் திறன் கொண்டது. எ.கா. 2003-05 இல் ஏற்பட்ட மற்றும் தற்போதைய தாக்குதல்.

பரவல்: ஒரு தாக்குதல் கட்டுப்படுத்தப்படாவிட்டால் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் இனப்பெருக்கத்திற்கு சாதகமாக இருந்தால், வெட்டுக்கிளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும். மேலும் வெட்டுக்கிளிகள் பெரும்பான்மையான படைகள் அல்லது திரளாக செயல்படுகின்றன என்றால், ஒரு தீவிரப் பரவல் அல்லது தாக்குதல் உருவாகலாம். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பிராத்தியங்கள் ஒரே நேரத்தில் அழிக்கப்படும். இது தீவிரத் தாக்குதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எ.கா 1986-1988 இல் நிகழ்ந்தவை.

Photo Courtesy: WMO & FAO & TN Weather man

பண்டைய எகிப்தில் ஃபரோனிக் காலத்திலிருந்து பாலைவன வெட்டுக்கிளி தாக்குதல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவை நிகழ்ந்ததற்க்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை. கடந்த நூற்றாண்டின் போது, 1926-1934, 1940-1948, 1949-1963, 1967-1969, 1986-1988 மற்றும் 2003-2005 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்தவகை தாக்குதல்கள் நடந்துள்ளன. 1992-1994, 1996-1998 மற்றும் 2003 ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட சமீபத்திய பெரிய தாக்குதலகள் ஆகும். பெரும்பாலான நேரங்களில், வெட்டுக்கிளி தாக்குதல்கள் எங்கோ தூரத்தில், காடுகளில், அணுக முடியாத பகுதிகளில் அல்லது வழக்கமான ஆய்வுகள் மற்றும் முழுமையற்ற தரவு இல்லாத நிலையில் திடீரென மற்றும் எதிர்பாராத விதமாக உருவாகலாம். மழை மற்றும் தாவரங்களை கண்காணிப்பதற்கான செயற்கைக்கோள் நுட்பங்களின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் கணக்கெடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு தேவைப்படக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க வெட்டுக்கிளி செயல்பாட்டின் சாத்தியமான பகுதிகளைக் கண்டறிவதை எளிதாக்கியுள்ளன.

வெட்டுக்கிளி தாக்குதல் மற்றும் அதன் வளர்ச்சியின் விளைவுகள்

உலக மக்கள்தொகையில் பத்தில் ஒரு பகுதியினரின் வாழ்வாதாரத்தை சேதப்படுத்தும் ஆற்றல் பாலைவன வெட்டுக்கிளிக்கு உள்ளது. வடக்கு ஆப்பிரிக்கா, அருகிலுள்ள கிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு ஆசியாவில் பாலைவன எல்லை வரை அதிகரிக்கப்படிருக்கும் பயிரிடும் நிலங்களின் விஸ்தரிப்பு பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளின் தாக்குதலுக்கு வழிவகை செய்தது.  இதன் சமீபத்திய  சமீபத்திய அதிகரிப்பு பாலைவன வெட்டுக்கிளியை உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரம், வருமானம் மற்றும் உணவு மூலத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் ஒரே ஒரு கூட்டம் பெரும்பாலும் பத்தாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் அளவு கொண்ட ஒரு கூட்டம் ஒரே நாளில் 35 000 பேர் உண்ணும் அதே அளவு உணவை உண்ணும். பமாகோ (மாலி) அல்லது நியாமி (நைஜர்) அளவிலான ஒரு திரள், ஒரே நாளில் எந்த நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதி மக்கள் சாப்பிடும் அளவுக்கான உணவை உட்கொள்ளலாம்.

கடைசி பெரிய வெட்டுக்கிளி தாக்குதல் 1986 முதல் 1988 வரை, வட ஆபிரிக்காவையும் மத்திய கிழக்கையும் தாக்கியது. இது அட்லாண்டிக்கை கடக்கும்போது பல பூச்சிகள்  இறந்தன. சிலவை மட்டுமே, கரீபியனை அடைந்தன. 1986-1988 ஆம் ஆண்டின் பாலைவன வெட்டுக்கிளி தாக்குதல், 2003-2005 ஆம் ஆண்டின் பிராந்திய தாக்குதல், போன்றவை, நாடுகளின் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு, குறிப்பாக வளரும் நாடுகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அச்சுறுத்தல் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பின் எச்சரிக்கை

கிழக்கு ஆபிரிக்காவில் தற்போதைய நிலைமை மிகவும் ஆபத்தானதாகியுள்ளது. அங்கு கென்யா, எத்தியோப்பியா மற்றும் சோமாலியா ஆகியவை உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரங்களுக்கு முன்னோடியில்லாத வகையில் அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டுள்ளன.  தற்போதைய இனப்பெருக்கத்திலிருந்து புதிய திரள் ஒன்று ஜூன் நடுப்பகுதியில் உருவாகலாம். இது அறுவடையின் தொடக்க காலத்துடன் ஒத்துப்போகிறது. அதன்பிறகு, இந்தோ-பாகிஸ்தான் எல்லையின் இருபுறமும் இக்கோடை காலத்தில், இனப்பெருக்கம் செய்யும் பகுதிகளுக்கும், சூடான் மற்றும் ஒருவேளை மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிற்கும் இந்த திரள் குடிபெயரும் அபாயம் உள்ளது.

Photo courtesy – FAO & TN Weather man

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் – தெற்கு ஈரான் மற்றும் தென்மேற்கு பாகிஸ்தானில் வசந்த காலம் ஏற்படுவதால், இங்கு இனப்பெருக்கம் தொடர்ந்து நடைபெறும். அங்கு இந்த வெட்டுக் கிளிகளுக்கு எதிராக கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் நடந்து வருகின்றன, அத்துடன் முதிர்ச்சியடைந்த குழுக்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. தாவரங்கள் வறண்டு போகும்போது, இந்தோ-பாகிஸ்தான் எல்லையின் இருபுறமும் உள்ள கோடை இனப்பெருக்கம் செய்யும் பகுதிகளுக்கு அதிகமான குழுக்கள் மற்றும் திரள்கள் உருவாகி நகரும், இப்போது முதல் ஜூலை ஆரம்பம் வரை பல அலைகளாக ஏற்படலாம். இந்தோ-பாகிஸ்தான் எல்லையில் ஜூன் முதல் பாதியில் நல்ல மழை பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது முட்டையிடுவதை அனுமதிக்கும். ஏற்கனவே இந்தியாவின் ராஜஸ்தானுக்கு வந்துள்ள இக்கூட்டம் மேலும் கிழக்கு நோக்கி நகர்வது கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

Photo Courtesy: TN Weather man

சூறாவளி மற்றும் வெட்டுக்கிளி பாதிப்பு

உலக அளவிலான கணிப்புகள் வரும் வாரங்களில் அரேபிய கடலில் இரண்டு சூறாவளிகள் ஏற்படலாம் என்று காட்டுகின்றன. முதலாவது ஏமன் வளைகுடாவிலிருந்து ஈடன் வளைகுடாவுக்கு அருகில் இருக்கும் என்றும், மற்றொன்று ஓமான் முதல் குஜராத் வரை எனவும் காட்டப்பட்டுள்ளது. யேமனுக்கு அருகே உள்ள ஒன்றை எடுத்துக் கொள்வோம், இது ஒரு மீஸ்கேல் / மைக்ரோ சூறாவளியாகக் காட்டப்படுகிறது – அளவு சிறியது. குறுக்கு பூமத்திய ரேகை ஓட்டம் முழுவதும் ஓடி, ஈரப்பதத்தை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ எடுக்கும். இது ஈடன் வளைகுடாவிற்கு நகர்ந்தால், ஆப்பிரிக்காவின் ஹார்னில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட பெல்ட்டில் அதிக மழை பெய்யும்.  எனவே அதிக இனப்பெருக்கம் சாத்தியமாகும். சோமாலியா அல்லது யேமனுக்கு அதிக மழை பெய்யாமல் 2 வது சூறாவளி இதை இழுக்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டால்,  அதிக மலையுடன், ஓமானில் இருந்து குஜராத் கடற்கரைகளுக்குச் செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பின் இதி பாகிஸ்தான் சென்று, ராஜஸ்தானுக்கு நகரும் போது அதிக மழை பெய்யும். இது இரண்டாவது சுற்று இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு இது மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும். இது வானிலை கணிப்பு என்பதால், இதில் மாற்றம் ஏற்படவும் வாய்ப்பு உண்டு.  உட்பட்டது.

Photo Courtesy: TN Weather man

இந்தியாவும் வெட்டுக் கிளி தாக்குதலும்

ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத்தில் பருவகால பருவமழை தொடங்குவதற்கு சற்று முன்னதாக இந்தியா ஒரு பெரும் கூட்டமான வெட்டுக் கிளி தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் ஆபத்தில் உள்ளது, வேறுவிதமாகக் கூறினால், மே மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அரேபிய தீபகற்பம் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் ஹார்ன் ஆகியவற்றில் தோன்றும் வெட்டுக் கிளி கூட்டம், FAO இலிருந்து பெறப்பட்ட எச்சரிக்கையை உண்மையாக்கும்.  ii. ஒரு பெரும் தாக்குதல் ஏற்பட்டால், LWO தொடர்புடைய தற்செயல் திட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும். 1926–31- இல் இந்தியாவில் வெட்டுக்கிளிகளால் ஏற்படும் பயிர்களுக்கு சேதம் 10 கோடி ரூபாய் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 1940–46 மற்றும் 1949–55 வெட்டுக்கிளி தாக்குதல்களில் சேதம் ரூ. தலா 2.00 கோடி மற்றும் ரூ. 50 இலட்ச ரூபாய் மதிப்பு கடைசி வெட்டுக்கிளி தாக்குதலில் (1959-62) மதிப்பிடப்பட்டது. 1962 க்குப் பிறகு வெட்டுக்கிளி தாக்குதல்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றாலும், 1978 மற்றும் 1993 ஆம் ஆண்டுகளில், பெரிய அளவிலான தாக்குதல்கள் பதிவாகியுள்ளன.

மே 2019 இல் தயாரிக்கப்பட்ட பாலைவன வெட்டுக்கிளி தாக்குதல்கள் சம்பந்தமான ஒரு தற்செயல் திட்டத்தை இந்தியா கொண்டுள்ளது. மிக சமீபத்தில், பல கட்டுப்பாட்டு பிரச்சாரங்கள் நடத்தப்பட்டன. டிசம்பர் 2011 முதல், வெட்டுக்கிளி தாக்குதல்கள் எதுவும் காணப்படவில்லை.

Photo and extracts  courtesy, Contingency Plan against locust, Government of India & TN Weather man

வெட்டுக்கிளிகளுக்கு எதிராக இந்தியா பயன்படுத்தும் பூச்சிக்கொல்லிகள் – இந்தியாவில் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளைக் கட்டுபடுத்த, மாலதியோன் 96% யு.எல்.வி பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட எல்.சி.ஓக்களில் குறைந்தபட்சம் 5000 லிட்டர் மாலதியோன் 96% யு.எல்.வி இருக்கும்வகையில் ஒரு சேமிப்பகம் உருவாக்கப்படும். அங்கு அங்கு உடனடி தேவைக்காக பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் சேமிக்கப்படலாம். 2014 ஆம் ஆண்டில், இந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லிகள் லிமிடெட் (எச்ஐஎல்) உடன் நிறுவனம் தேவையான அளவு பூச்சிக்கொல்லியை வழங்கும் என்ற ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. M / s HIL நிறுவனம், 8000 லிட்டர் மாலதியோன் உருவாக்கத்திற்கு தேவையான தொழில்நுட்ப இருப்பு வைத்திருக்கும் என்றும், PPQ & S இயக்குநரகத்திடமிருந்து கோரிக்கையைப் பெற்றால், வழங்கப்பட்ட 7-10 நாட்களுக்குள் வெட்டுக்கிளி வட்ட அலுவலகங்களுக்கு தேவையான அளவு மாலதியோன் 96% ULV உற்பத்தி செய்து வழங்கப்படும். இருப்பினும், பெரிய அளவிலான மாலதியோன் 96% யு.எல்.வி தேவைப்பட்டால், பூச்சிக்கொல்லியை வழங்க எச்.ஐ.எல் 25-30 நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது இந்த ஒப்பந்தத்தின் சாரம்.

திட்டத்தை தொடங்குதல்: வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பு, தாக்குதல், பரவல் போன்றவற்றில் திட்டத்தைத் தொடங்க ஜோத்பூர் பொறுப்பு அதிகாரி, வெட்டுக்கிளி எச்சரிக்கை அமைப்பு (எல்.டபிள்யூ.ஓ) முழு பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது தாவர பாதுகாப்பு, தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் சேமிப்பு இயக்குநரகம், வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம், வேளாண்மை, ஒத்துழைப்பு மற்றும் உழவர் நலத்துறை, இந்திய அரசு இடமிருந்து உரிய அனுமதியைப் பெற்றதும் திட்டத்தை தொடங்கலாம்.  தற்போதைய வெட்டுக்கிளி நிலைமை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் துவங்கப்படுகிறயது. இது தேசிய ஆய்வுகள் மற்றும் எல்.டபிள்யு.ஓ பாலைவன வெட்டுக்கிளி தகவல் அதிகாரிகளின் மதிப்பீட்டின் விளைவாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது, இது FAO ஆல் முறையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வெட்டுக்கிளி நிலைமையை முழுமையாகக் கருத்தில் கொண்டு, கணக்கெடுப்பு குழுக்கள் மற்றும் பாலைவன வெட்டுக்கிளி தகவல் அதிகாரியிடமிருந்து கருத்துக்களைப் பெற்ற பின்னர் தற்செயல் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடங்கும். இந்தத் திட்டம் அதன் தூண்டுதலின் 24-48 மணி நேரத்திற்குள் செயல்படுத்தப்படும். வெட்டுக்கிளி தாக்குதல் நடைபெறும்போது, பின்வருபவை மேற்கொள்ளப்படும் –

தாக்குதலின் போது: உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பொறுத்து ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை உள்நாட்டில் வளரும் வேட்டுக்கிளிகளிகளின் பல்வேறு நிலைகளுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் செய்யப்படும். பதினொரு வெட்டுக்கிளி வட்ட அலுவலகத்தை உள்ளடக்கிய எல்.டபிள்யூ.ஓ மனிதவளம், வாகனங்கள், கட்டுப்பாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் ஒரு நாளைக்கு 300 ஹெக்டேருக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு திறன் உள்ளது. அவசர காலங்களில், சேமிப்பக தளங்களிலிருந்து பூச்சிக்கொல்லியை 6-10 மணி நேரத்திற்குள் திரட்ட முடியும் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மற்ற திட்டங்களிலிருந்து தொழில்நுட்ப மனிதவளத்தை திரட்ட முடியும். கூடுதல் தேவைகளுக்கு, வெட்டுக்கிளி புல அலகுகள் (எல்.சி.ஓக்கள்) முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஜோத்பூரின் எல்.டபிள்யூ.ஓவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும். வெட்டுக்கிளி அச்சுறுத்தலின் போது எல்.டபிள்யூ.ஓ 5000 லிட்டர் மாலதியோன் 96% யு.எல்.வி. தேவைப்பட்டால் கூடுதல் அளவு 8000 லிட்டர், நிறுவனம் மற்றும் அரசுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தத்தின் படி ஒரு வாரத்திற்குள் எம் / எஸ் இந்துஸ்தான் பூச்சிக்கொல்லிகள் லிமிடெட் (எச்ஐஎல்) இலிருந்து பெறப்படலாம். இந்திய, விவசாய மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம். அதிக அளவு HIL க்கு 25-30 நாட்களுக்கு முன்கூட்டியே அறிவிப்பு தேவைப்படலாம். எனவே, பூச்சிக்கொல்லிகளின் விநியோகத்தை கருத்தில் கொள்வதற்கு முன்பே இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

தீவிர தாக்குதலின்போது: வெட்டுக்கிளி தீவிற தாக்குதல் ஏற்பட்டால், கூடுதல் பணியாளர்கள் மற்றும் வாகனங்கள் PPQ & S இயக்குநரகத்தின் பிற பிரிவுகளிலிருந்தும், மாநில அரசிடமிருந்தும் பெறப்படும். கடந்தகால செயல்பாடுகளில் ஏற்கனவே கூறப்பட்ட நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவதாக இருக்க வேண்டிய பணியாளர்களுக்கு அவ்வப்போது வெட்டுக்கிளி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். பயிற்சி பெறாத ஊழியர்களை துறைகளுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு கணக்கெடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து குறுகிய பயிற்சி அளிக்கப்படலாம். வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம், வேளாண்மைத் துறை, மற்றும் ஒத்துழைப்பு மற்றும் உழவர் நலத்துறை ஆகியவை வெட்டுக்கிளி தாக்குதலை  சமாளிக்க நிதித் தேவைகளைச் செய்யும்.

தமிழில்: லயா