தமிழக கொரோனா பாதிப்பு மாவட்டம் வாரியாக பட்டியல்

சென்னை

மிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு மாவட்டம் வாரியாக பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

 தமிழகத்தில் இன்று 5344 பேர் பாதிக்கப்பட்டு மொத்தம் 5,47,337 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதுவரை 8871 பேர் உயிர் இழந்து 4,91,971 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 46,495 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் சென்னையில் அதிக பாதிப்பு உள்ளது.

சென்னையில் 1,56,625 பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் 3,074 பேர் உயிர் இழந்து 1,43,680 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 9,871 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அடுத்ததாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 32,799 பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் 523 பேர் உயிர் இழந்து 32,799 பேர் உயிர் இழந்து தற்போது 2,424 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 30,352 பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் 522 பேர் உயிர் இழந்து 28,110 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,720 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.