ஜாங்கிரி, குருமா, பஜ்ஜி, சர்பத்… இதுக்கெல்லாம் தமிழ்ல என்ன தெரியுமா?

food-items

ஜாங்கிரி, குருமா, பஜ்ஜி, சர்பத்… இதுக்கெல்லாம் தமிழ்ல என்ன தெரியுமா?

நெட்டிசன்:

நா. சாத்தப்பன் அவர்களது முகநூல் பதிவு :

சப்பாத்தி – கோந்தடை

புரோட்டா – புரியடை

நூடுல்ஸ் – குழைமா

கிச்சடி – காய்சோறு, காய்மா

கேக் – கட்டிகை, கடினி

சமோசா – கறிப்பொதி, முறுகி

பாயசம் – பாற்கன்னல்

சாம்பார் – பருப்பு குழம்பு, மென்குழம்பு

பஜ்ஜி – தோய்ச்சி, மாவேச்சி

பொறை – வறக்கை

கேசரி – செழும்பம், பழும்பம்

குருமா – கூட்டாளம்

ஐஸ்கிரீம் – பனிக்குழைவு

சோடா – காலகம்

ஜாங்கிரி – முறுக்கினி

ரோஸ்மில்க் – முளரிப்பால்

சட்னி – அரைப்பம், துவையல்

கூல்ட்ரிங்க்ஸ் – குளிர் குடிப்பு

பிஸ்கட் – ஈரட்டி, மாச்சில்

போண்டா – உழுந்தை

ஸர்பத் – நறுமட்டு

சோமாஸ் – பிறைமடி

பப்ஸ் – புடைச்சி

பன் – மெதுவன்

ரோஸ்டு – முறுவல்

லட்டு – கோளினி

புரூட் சாலட் – பழக்கூட்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published.