திருப்பதியில் தங்குவதற்கு எளிதான வழி

திருப்பதியில் ஏழுமலையான் தரிசனத்தைவிட சிரமமானது, தங்கும் விடுதி கிடைப்பதுதான் என்பார்கள் பெரும்பாலான பக்தர்கள்.

அவர்களுக்காக ஒரு பயனுள்ள தகவல்.

கோவிலுக்கு மிக அருகிலேயே கீழ் கண்ட மடங்கள் உள்ளன.அவற்றில் தங்கலாம். ஓட்டலுக்குரிய ரூம் வசதிகளோடு உள்ளன.

********************************

மூல் மட் மின்: 0877-2277499.

புஷ்பா மாண்டபம் ப: 0877-2277301.

ஸ்ரீ வல்லபச்சரிய ஜீ மட் பி: 0877-2277317.

உத்ததி மட் (திருப்பதி) பி 0877-2225187.

ஸ்ரீ திருமல காஷி மட் Ph-0877-2277316.

ஸ்ரீ ராகவேந்திர

ஸ்வாமி மட் Ph-0877-2277302.

ஸ்ரீ வைகனச திவ்யா சித்தன்டா

விவேர்டினினி சபை Ph: 0877-2277282.

ஸ்ரீ காஞ்சி

காமகோடி மட் மின் : 0877-2277370.

ஸ்ரீ புஷ்பகிரி மட் Ph-0877-2277419.

ஸ்ரீ உட்டாரடி மட் Ph-0877-2277397.

உடுப்பி மட் Ph-0877-2277305.

ஸ்ரீ ரங்கம் ஸ்ரீமத்

ஆத்வான் ஆசிரமம் ப: 0877-2277826.

ஸ்ரீ பரகலா ஸ்மிமி மட் பி: 0877-2270597,2277383.

ஸ்ரீ திருப்பதி ஸ்ரீமன்னாரயன

ராமானுஜா ஜீயர் மட் பி: 0877-2277301.

ஸ்ரீ சிருங்கரி சாரதா

மடம் Ph: 0877-2277269,2279435.

ஸ்ரீ அஹோபீதா மட் ப. 0877-2279440.

ஸ்ரீ திருமல

காஷி மத் தொலைபேசி: 222 77316

உடுபி மட் பி: 0877 222 77305

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீதந்தி

ராமனுஜீயர் மட் பீ: 0877 222 77301)

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி

பீட்டம் மட் / சர்வா மங்கலா கல்யாண மண்டபம் ப., 0877 222 77370)

ஸ்ரீ வல்லபச்சரிய மடம்

தொலைபேசி: 222 77317

மந்திராலயா ராகவேந்திர சுவாமி மட் / பிருன்தாவனம் ப: 0877 222 77302

ஆர்யா வைசியா சமாஜம் எஸ்.வி.ஆர்.

ஏ.வி.டி.எஸ்.எஸ்.டி: 0877 222 77436

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமதி

ஆதித்யான் ஆஷ்ரம் ப. 0877 222 77826

ஸ்ரீ வைகநாத ஆசிரமம்: 0877 222 77282

ஸ்ரீ அஹோபில மட் பட்: 0877-2279440

ஸ்ரீ சிருங்கேரி சங்கர மடம் / சாரதா கல்யாண மண்டபம் பி: 0877 222 77269

ஸ்ரீ வைசராஜர் மடம் மோதிலால்

பன்சிலால் தர்மசாலா ஃபீ: 0877 222 77445

ஹோட்டல் நரிலமா

சௌல்ரி பி: 0877 222 77784

ஸ்ரீ சீனிவாச சொல்ரி டி: 0877 222 77883

ஸ்ரீ ஹதிராம்ஜி மட் மின்: 0877 222 77240

கர்நாடகா விருந்தினர்

மாளிகை பி : 0877 222 77238

தக்ஷிணா இந்தியா

ஆர்யா வியா கபு முனிரட்ணம்

அறநெறிகள் பி: 0877 222 77245

ஸ்ரீ சிருங்கேரி

சங்கர நீலம் ப: 0877 222 79435

ஸ்ரீ ஸ்வாமி

ஹதிராஜ் முட்டம் ப: 0877-2220015

 

 

கார்ட்டூன் கேலரி