சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள், விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் கடன் வழங்க வேண்டும்… வங்கிஅதிகாரிகள் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பேச்சு