வேளாண் மசோதாக்களைக் கண்டித்து இன்று நாடு முழுவதும் விவசாயிகளின் ‘பாரத் பந்த்’….