ஜூலை மாதத்திற்கும் ரேசனில் இலவச உணவுபொருட்கள்… எடப்பாடி அறிவிப்பு