செப்.,2 முதல் 3 நாடுகளில் ராம்நாத் கோவிந் சுற்றுப் பயணம்

டில்லி :

ஜனாதிபதி ராம் நாத் கோவிந்த் சிப்ரஸ், பல்கேரியா மற்றும் செக் குடியரசு நாடுகளுக்கு செப்டம்பர் 2-ம் தேதி முதல் 9-ம் தேதி வரை அரசு முறை பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

முதல் நாடாக 2-ம் தேதி முதல் 4-ம் தேதி வரை சிப்ரஸ் பயணம் மேற்கொள்கிறார். அங்கு நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றுகிறார் ராம்நாத் கோவிந்த். தொடர்ந்து 4-ம் தேதி முதல் 6-ம் தேதி வரை பகேரியா செல்கிறார்.

5ம் தேதி ஆசிரியர் தினத்தன்று அந்நாட்டில் உள்ள சோபியா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் முன்னிலையில் பேசுகிறார். 3ம் கட்டமாக 6-ம் தேதி முதல் 9-ம் தேதி வரை செக் குடியரசு நாட்டிற்கு அவர் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.