ஹர்சிம்ரத் கவுர் துறை, தோமருக்கு ஒதுக்கீடு! ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொண்டார் ஜனாதிபதி…