சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக பலத்த மழை… விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி…