இனி முக்காடு போலீஸ் சீருடையின் ஒரு பகுதியே: ஸ்காட்லாந்து யார்டு காவல்துறை

எடின்பர்க்: முஸ்லீம் பெண்கள் அணியக்கூடிய முக்காடு, ஸ்காட்லாந்து யார்டு காவல்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ சீருடையின் ஒரு பகுதியாக மாறும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இதன்மூலம், ஸ்காட்லாந்து காவல்துறையின் பன்முகத்தன்மை அதிகரிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த அறிவிப்பானது, முஸ்லீம் பெண்கள் ஸ்காட்லாந்து காவல்துறை பணியில் சேர உற்சாகப்படுத்தும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த முக்காடு விவகாரத்தால் பல முஸ்லீம் பெண்கள் அப்பணியில் சேர்வதை கடந்த காலங்களில் தவிர்த்து வந்தனர் என்று கூறப்படுகிறது. கடந்த காலங்களில், ஸ்காட்லாந்து யார்டு காவல்துறையில் பணிபுரியும் முஸ்லீம் பெண் அதிகாரிகள், தங்களுடைய உயரதிகாரிகள் அனுமதித்தால் மட்டுமே முக்காடு அணியமுடியும் என்ற நிலை இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த 2001ம் ஆண்டு மெட்ரோபாலிடன் காவல்துறையானது, முக்காடு அணிவதை ஒரு விருப்பத் தேர்வாக அனுமதித்தது. இதன்மூலம் அப்போதே அத்துறையில் பன்முகத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.