நன்மை வேண்டிச் செய்யப்படும் – ஹோமங்கள் 

நன்மை வேண்டிச் செய்யப்படும் – ஹோமங்கள்
கணபதி ஹோமங்கள்: எல்லா மங்கள நிகழ்ச்சிகளுக்கும் செய்யப்படுவது. புது வீட்டில் குடிபுக. புது தொழில் தொடங்க இதைச் செய்வார்கள். இது பொதுவாக இடையூறுகள் நீங்கச் செய்யப்படுகிறது.
சுதர்ஸன ஹோமம்: நினைத்த காரியம் நல்லபடியாக நிறைவேறவும். எதிரிகளை வெற்றி கொள்ளவும் செய்யப்படுவது.
நவகிரக ஹோமம்: நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கச் செய்யப்படும் ஹோமம் இது.
 லட்சுமி-குபேர-ஹோமம்: தன லாபத்துக்காகவும், வியாபார வளர்ச்சிக்காகவும் செய்யப்படுகிறது.
சரஸ்வதி ஹோமம்: கல்வி அறிவு பெருகச் செய்யப்படுவது.
சண்டி ஹோமம்: நம் வளர்ச்சிக்குக் குறுக்கே நிற்கும் தடைகளை அகற்றச் செய்யப்படுவது.
ஆயுஷ்ய ஹோமம்: நீண்ட ஆயுள் வேண்டிச் செய்வது.
தன்வந்திரி ஹோமம்: நோயற்ற வாழ்வு பெறச் செய்யப்படும் ஹோமம்.
தில ஹோமம்: எமபயம் நீங்கச் செய்யப்படுவது.
ஆவஹந்தி ஹோமம்: தானியம் செழிக்க விவசாயிகள் செய்யும் ஹோமம்.
மாக மிருத்யுஞ்ஞய ஹோமம்: அகால மரணத்தை வென்று நீண்ட நாள் வாழவும் எல்லாவிதமான பயங்கள் நீங்கவும் செய்யப்படுவது.
வாஸ்து ஹோமம்: வீட்டுப் பிரச்சனைகள் நீங்கப் பயன்படுவது.
புருஷஸுக்த ஹோமம்: ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என வேண்டிச் செய்யப்படுவது.
ஸ்ரீஸுக்த ஹோமம்: பெண் குழந்தை பிறப்பதற்காக.
பகவத்கீதை ஹோமம்: வீட்டில் அமைதி நிலவ.
சுயம்வர பார்வதி-பரமேசுவரா ஹோமம்: திருமணத் தடை நீங்கி விரைவில் திருமணம் நடக்க செய்யப்படுவது.
ஐக்கிய மத்திய ஹோமம்: குடும்ப பிரச்சனைகளால் சிதறாமல் ஒற்றுமையாக இருக்கச் செய்வது.
வித்யா விஜய ஹோமம்: நாம் படித்த படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைக்க வேண்டிச் செய்யப்படுவது.
ரண மோசன ஹோமம்: கடன் தொல்லை தீர.
இது போல ஒவ்வொரு வேண்டுதலுக்கும் ஹோமங்கள் இருக்கின்றன. நமக்கு நன்மை வேண்டிச் செய்யப்படும் ஹோமங்கள் போல எதிரிகளுக்கு கெடுதல் செய்யவும் ஹோமங்கள் இருக்கின்றன.
நாம் நல்லதையே நினைப்போம்.