சூட்டைத் தணிக்க எப்படியெல்லாம் செய்யறாங்க.. பாருங்க..